Ydelser

Nedenfor finder du en oversigt over nogle af de ydelser virksomheden kan tilbyde.

 • Design og beregning af trykbeholdere, rørsystemer, køleanlæg, varmevekslere, kedler, ventiler, fittings mv. iht. anerkendte normer og standarder
 • Styrkeberegning af maskin- og stålkonstruktioner iht. anerkendte normer og standarder mv.
 • Bolte- og svejsetekniske beregninger iht. Eurocodes mv.
 • Design og beregning af lagertanke iht. anerkendte normer og standarder
 • Beregning af løftegrej iht. anerkendte normer og standarder
 • Styrkeberegning af aktivitets- og legepladskonstruktioner iht. anerkendte normer og standarder
 • Finite element beregning og analyse (FEM/FEA)
 • Beregning af påvirkninger fra jordskælv, vind- og snelaster iht. anerkendte normer og standarder
 • Beregninger af eksplosionslaster og påvirkninger
 • Beregning af dynamiske påvirkninger, herunder udmattelse
 • Rådgivning ifm. CE mærkning og PED iht. 2014/68/EU (Trykudstyrsdirektivet)
 • Udarbejdelse af teknisk dokumentation ifm. PED godkendelse af trykudstyr
 • Gennemgang af tekniske kravspecifikationer forud for tilbudsafgivelse
 • Maskinteknisk konstruktionstegning i 2D/3D CAD
 • Specialopgaver efter aftale

Links & Artikler

Trykbærende Udstyr

Design & Beregning

Maskin- & Stålkonstruktioner