Velkommen

Maticon Engineering tilbyder rådgivnings- og konsulentydelser til virksomheder inden for metal- og maskinindustrien.

Virksomheden har siden 2004 løst opgaver der spænder fra simple styrkeberegninger af svejste maskin- og stålkonstruktioner, til mere komplekse finite element beregninger af trykbærende konstruktioner samt fleksibilitets- og spændingsanalyse af større tryksatte rørsystemer.

Der arbejdes i høj grad med udarbejdelse af teknisk dokumentation i forbindelse med CE-mærkning og myndighedsgodkendelse. Opgaverne løses primært ved brug af anerkendte normer og standarder, således det på bedste vis sikres at kundernes konstruktioner, sikkerheds- og sundhedsmæssigt, lever op til de gældende krav.