Metal- og Maskinkonstruktioner

Maticon Engineering har i løbet af årene udført mange opgaver vedr. styrkeberegning af primært svejste og boltede metal- og maskinkonstruktioner.

Ved design og styrkeberegning tilstræbes det at designet i videst muligt omfang følger en produktrelateret standard eller norm, således det sikres at produktet er udført iht. gældende regler og opfylder det specificerede sikkerhedsniveau.

Da standarder oftest kun dækker de mere traditionelle konstruktionsudformninger, kan det ved et mere kompliceret design være nødvendigt at anvende FEM/FEA til beregning og verifikation.

Vi har erfaring med strukturelle beregninger af understøtning/support til trykbærende udstyr og anlæg, lagertanke, køletanke, kraner, lifte og løftegrej, rørledninger til vandforsyning samt diverse mindre stålkonstruktioner. Derudover har vi udført beregninger af restlevetid for ståltanke.

I forbindelse med opgaverne har vi benyttet normer, standarder og guidelines som DS/EN 14015, DS/EN 12285, DS/EN 280, DS/EN 13001, DS/EN 12999, DS/EN 1990, EEMUA 159, DNV regler, de svenske Cisternanvisningar samt de europæiske Eurocodes.