Trykbærende Udstyr / PED

For trykbærende udstyr og anlæg som skal godkendes iht. det Europæiske trykudstyrsdirektiv, 2014/68/EU (PED), skal der udarbejdes teknisk dokumentation som, afhængigt af udstyrets klassifikation, eksamineres af et bemyndiget organ.

Den tekniske dokumentation indeholder bl.a. styrkeberegninger, tekniske tegninger, svejsedokumentation, materialecertifikater, prøvningsrapporter, risikoanalyse, brugervejledning, overensstemmelseserklæring mv.

Maticon Engineering har mange års erfaring med at udarbejde den tekniske dokumentation. Dette enten helt eller delvist og vi har jævnligt kontakt til flere af de bemyndigede organer og kan således varetage myndighedskontakten.

Vi er højt specialiserede i strukturelle beregninger af trykudstyr. Vi udfører styrkeberegninger af beholdere, rørsystemer, kedler, varmeveksler, køleanlæg, ventiler, fittings mv. Beregninger udføres oftest iht. harmoniserede europæiske standarder som DS/EN 13445, DS/EN 13480, DS/EN 12952, DS/EN 12953 m.fl.

Maticon Engineering er aktiv deltager i Dansk Standard S-132 udvalget for trykbærende udstyr og anlæg, således der haves solid viden om den seneste udvikling inden for de relevante europæiske standarder samt baggrundskendskab til standardernes udformning. Dette i særdeleshed inden for Power-to-X området, hvor vi aktivt deltager i den igangværende udvikling af standarder gældende for PtX beholderanlæg og rørsystemer.

For klassificering af trykbærende udstyr iht. PED, 2014/68/EU, har vi udviklet et gratis online værktøj til bestemmelse af kategori og modul, “PED Category & Module”, som findes i øverste højre hjørne på vores website.

For mindre styrkeberegninger af trykbærende udstyr iht. DS/EN 13445 har vi udviklet en app, ”Pressure Equipment Calculator”, til Android smartphones og tablets, som er tilgængelig via Google Play.