Trykbærende Udstyr

For trykbærende udstyr og anlæg som skal godkendes iht. det Europæiske trykudstyrsdirektiv, 2014/68/EU (PED), skal der, afhængigt af udstyrets klassifikation, udarbejdes et teknisk dossier som eksamineres af et bemyndiget organ. Dette omfatter bl.a.:

  • Beskrivelse af det trykbærende udstyr/anlæg
  • Tekniske tegninger
  • Strukturelle beregninger (iht. gældende normer og standarder)
  • Svejsecertifikater og svejseprocedurespecifikationer (WPS)
  • Materialespecifikationer inkl. materialecertifikater
  • Metoder for ikke-destruktiv prøvning (NDT)
  • Prøvningsrapporter
  • Risikoanalyse

Maticon har jævnligt kontakt til flere bemyndigede organer og tilbyder at forestå udarbejdelsen af det tekniske dossier samt andre relevante dele i forbindelse med godkendelsesprocessen, herunder varetagelse af myndighedskontakt.

Virksomheden arbejder i særdeleshed med strukturelle beregninger af trykudstyr iht. europæiske standarder som DS/EN 13445, DS/EN 13480, DS/EN 12952 m.fl., men ligeledes iht. andre anerkendte normer og designkoder for trykudstyr som AD-Merblätter, ASME VIII Div.1, PD 5500 samt klasseselskabernes regler.

Maticon deltager i Dansk Standard S-132 udvalget for trykbærende udstyr, således der haves viden om den seneste udvikling inden for de relevante europæiske standarder samt baggrundsviden omkring standardernes udformning.

For klassificering af trykbærende udstyr iht. PED, 2014/68/EU, har vi udviklet et online værktøj til bestemmelse af kategori og modul, “PED Category & Module”, som findes i menuen “Links & Artikler”.

For beregning af trykbærende udstyr iht. EN 13445-3 har vi udviklet en app til smartphones, tablets og iPads, som er tilgængelig på Google Play og Apple App Store.

App’en kan hentes på Google Play og App Store som pro-version (betaling) hhv. gratis demoversion, ved at trykket på ikonet i menuen eller ved at trykke på nedenstående links, der ligeledes inkluderer præsentationsvideo, beregningseksempel og brugermanual:

Links & Artikler

Trykbærende Udstyr

Design & Beregning

Maskin- & Stålkonstruktioner