Velkommen

Maticon er en ingeniørvirksomhed som tilbyder rådgivnings- og konsulentydelser inden for metal- og maskinindustrien.

Virksomheden er specialiseret inden for design, beregning og dokumentation af trykbeholdere, lagertanke, rørledninger, køleanlæg, kedler, ventiler, maskin- og stålkonstruktioner mv., som oftest skal godkendes iht. nationale eller internationale regler og retningslinjer (PED, ASME BPVC, MHLW, AS-1210 m.fl.).

Al teknisk dokumentation udarbejdes primært ved brug af anerkendte normer og standarder, således kunde- og myndighedskrav opfyldes og sikkerheden er i top.

Siden virksomhedens start i 2005 er der gennemført et lang række projekter og opgaver, store som små, lige fra simple styrkeberegninger af beholdere, rørsystemer og svejste konstruktioner til mere omfattende FEM beregninger og analyser ved brug af Design By Analysis metoderne (DBA).

Et kendetegn ved virksomheden er at projekter udarbejdes overskueligt og med en høj detaljeringsgrad, hvilket giver kunderne et godt indblik i design og beregninger, således de kan være sikre på at produktet lever op til de specificerede krav.

Links & Artikler

Trykbærende Udstyr

Design & Beregning

Maskin- & Stålkonstruktioner