Design & Beregning

Maticon er specialiseret i design og beregning af trykbærende udstyr og anlæg, maskinkomponenter, svejste konstruktioner, procesanlæg, aktivitets- og legepladskonstruktioner mv.

Ved design og beregning af konstruktioner og komponenter tilstræbes det at designet i videst muligt omfang følger en produktrelateret standard eller norm. Da standarder oftest kun dækker de mere gængse/simple konstruktionsudformninger, kan det ved et mere kompliceret design være nødvendigt at anvende FEM/FEA til beregning og verifikation.

Virksomheden har mange års erfaring med brug af finite element metoden og den efterfølgende analyse, både for statisk og dynamisk påvirkede konstruktioner. I forbindelse med FEM/FEA af trykbærende udstyr og lagertanke anvendes primært “Design by Analysis” principperne beskrevet i den europæiske standard DS/EN 13445-3, Anneks B eller Anneks C.

Beregninger udføres ofte ved brug af kommercielle programmer, men i høj grad ligeledes ved brug af internt udviklet programmel eller regneark, i og med de indgangsvinkler og antagelser kommerciel software til tider anvender ikke er i overensstemmelse med kundernes ønsker og krav.

Trykbærende udstyr og anlæg er i særdeleshed et af virksomheden specialområder og i den forbindelse deltager Maticon i Dansk Standard S-132 udvalget for trykbærende udstyr, således der haves viden om den seneste udvikling inden for de relevante europæiske standarder samt baggrundsviden omkring standardernes udformning.

For klassificering af trykbærende udstyr iht. PED, 2014/68/EU, har vi udviklet et online værktøj til bestemmelse af kategori og modul.

Links & Artikler

Trykbærende Udstyr

Design & Beregning

Maskin- & Stålkonstruktioner