Virksomhedsprofil

Maticon blev etableret i 2004 med fokus på design og styrkeberegning af maskin- og stålkonstruktioner.

Virksomheden drives som enkeltmandsvirksomhed af Lars Bo Hansen, der har en baggrund som Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 1997, med efterfølgende ansættelse hos bl.a. Force Technology, hvor der dagligt blev arbejdet med styrkeberegning af trykbærende udstyr og anlæg hhv. PED godkendelser.

Siden virksomhedens start er der gennemført en lang række projekter, primært design og beregning af trykbærende udstyr og anlæg. Et kendetegn ved projekterne er at de udarbejdes med en høj detaljeringsgrad og omhu, således kunder kan være sikre på at myndighedskrav overholdes.

Qua tidligere ansættelse hos et bemyndiget organ, haves der et grundigt indblik i en række af de normer og standarder der ofte anvendes i forbindelse med design og beregning samt i mange henseender de dokumenter der ligger til grund for visse dele af standardernes udformning.

Links & Artikler

Trykbærende Udstyr

Design & Beregning

Maskin- & Stålkonstruktioner